Ορθοδοντικές Συσκευές

Κινητές συσκευές

 

Αυτό το είδος συσκευών τοποθετούνται καθημερινά στο στόμα από τον ίδιο τον ασθενή σύμφωνα με ένα ημερήσιο πρόγραμμα.

Οι σημαντικότερες είναι:

«Μασελάκια»

Τα γνωστά μασελακια. Χρησιμοποιούνται συνήθως για περιορισμένες διορθώσεις του σχήματος και του μεγέθους του οδοντικού τόξου.

 

 

 

 

Λειτουργικά μηχανήματα

Είναι και αυτά κινητές συσκευές οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της σχέσης των γνάθων μεταξύ τους. Εκμεταλλεύονται τη δυναμική της λειτουργίας του στόματος για να διορθώσουν σκελετικά προβλήματα.

 

 

 

 

Εξωστοματικό

Εξωστοματικο. Χρησιμεύει για τη δημιουργία χώρου στην άνω γνάθο, για τη μετακίνηση δοντιών και τη σταθεροποίηση μιας ομάδας δοντιών. Επίσης ασκεί ορθοπεδική επίδραση στο μέγεθος των γνάθων.