Ορθοδοντικές Συσκευές

Ακίνητα μηχανήματα

Τα ακίνητα μηχανήματα τοποθετούνται από τον ορθοδοντικό και παραμένουν μόνιμα στο στόμα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Με αυτούς τους μηχανισμούς γίνεται η ακριβής και ελεγχόμενη μετακίνηση των δοντιών στις σωστές θέσεις και διορθώνονται όλες οι αποκλίσεις/στροφές των δοντιών.

 

Μεταλλικά «σιδεράκια»
 
«Λευκά σιδεράκια»