Ορθοδοντικές Συσκευές

Αόρατα σιδεράκια, διάφανα σιδεράκια

 

Τα «αόρατα» ή «διαφανή» σιδεράκια είναι πολύ λεπτές και διαφανείς συσκευές που φοριούνται από τον ασθενή και μπορούν να ισιώσουν τα δόντια χωρίς να γίνονται αντιληπτές από τους άλλους.Είναι σχεδόν αόρατοι νάρθηκες και ασκούν ελαφριές πιέσεις στα δόντια. Δεν εμποδίζουν την ομιλία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλη την ημέρα χωρίς να επηρεάζουν την κοινωνικότητα του ασθενούς.

 

 

Τα αόρατα σιδεράκια είναι μια νέα μέθοδος, ιδανική κυρίως για ενήλικες ασθενείς που θέλουν να βελτιώσουν το χαμόγελό τους αλλά δυσκολεύονται να αποφασίσουν τη χρήση των κλασικών ορθοδοντικών μεθόδων.Έχουν πολύ λεπτό πάχος και πλήρη διαφάνεια. Εφαρμόζονται στο στόμα από τον ίδιο τον ασθενή και αφαιρούνται για το φαγητό και το βούρτσισμα των δοντιών.

 

 

Η επιλογή τους σαν μέθοδος μετακίνησης των δοντιών εξαρτάται από το είδος του προβλήματος και από το βαθμό βελτίωσης που επιθυμούμε. Σε πολύ δύσκολα περιστατικά μπορούν να συνδυαστούν και με άλλες ορθοδοντικές συσκευές. Για να γίνει η σωστή εφαρμογή τους απαιτείται μια λεπτομερής αξιολόγηση του ορθοδοντικού προβλήματος από τον Ειδικό Ορθοδοντικό. Ο ασθενής ενημερώνεται για τον τρόπο χρήσης τους, τη διάρκεια της θεραπείας και για το κόστος της.