Ορθοδοντικές Συσκευές

Κινητές συσκευές

 

Ο όρος αυτός αφορά ορθοδοντικές συσκευές που δεν είναι μόνιμα προσαρμοσμένες πάνω στα δόντια. Ο ασθενής μπορεί να τις αφαιρεί κάποιες ώρες από το στόμα του. Αυτό τις καθιστά πολύ ευχάριστες και ανεκτές αλλά, εάν ο ασθενής δεν ακολουθεί πιστά τις οδηγίες του Ορθοδοντικού, μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η αποτελεσματικότητά τους. Σε αυτή την κατηγορία συσκευών ανήκουν:

«Μασελάκια»

Τα «μασελάκια». Προκαλούν μικρής έκτασης μεταβολές στο σχήμα και στο εύρος του οδοντικού τόξου σε κάθε γνάθο.

 

 

 

Λειτουργικά μηχανήματα

Οι «λειτουργικές συσκευές». Εκμεταλλεύονται τις δυνάμεις που αναπτύσσονται κατά την λειτουργία του στόματος και διορθώνουν το σχήμα και τις σχέσεις των γνάθων μεταξύ τους.

 

 

 

Εξωστοματικό

Το «εξωστοματικό». Είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο και σημαντικό «εργαλείο» με το οποίο μετακινούνται δόντια, δημιουργείται χώρος, ασκούνται ορθοπεδικές δυνάμεις στις γνάθους, διορθώνεται η σχέση των οδοντικών τόξων μεταξύ τους κλπ.