Ορθοδοντική

Διαδικασία ορθοδοντικής θεραπείας

 
1. Διάγνωση

Στηρίζεται στη κλινική εξέταση, στον ακτινογραφικό έλεγχο και σε διάφορες εργαστηριακές μετρήσεις. Καταγράφεται το είδος, ή βαρύτητα και η έκταση του ορθοδοντικού προβλήματος. Η διάγνωση στην ορθοδοντική θεραπεία δεν γίνεται μόνο μια φορά αλλά με διάφορους τρόπους επαναλαμβάνεται σχεδόν κάθε φορά που έρχεται ο ασθενής.

 

 

 

2. Σχέδιο θεραπείας

Με βάση τη διάγνωση καταστρώνεται το σχέδιο θεραπείας. Επιλέγεται η μέθοδος και οι συσκευές που θα χρησιμοποιηθούν. Υπολογίζεται η διάρκεια της θεραπείας, τα στάδια της και το κόστος της.

 

 

3. Επισκέψεις

Ο ασθενής προσέρχεται με προκαθορισμένο ραντεβού στο ιατρείο κάθε 4-5 εβδομάδες. Τότε γίνονται: έλεγχος, ρυθμίσεις, προσαρμογές και οι αναγκαίες τροποποιήσεις αν κριθούν απαραίτητες.

 
 
4. Διάρκεια των επισκέψεων

Συνήθως η κάθε επίσκεψη στο ιατρείο διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Μερικές συνεδρίες μπορεί να διαρκέσουν μισή ώρα (αρχική τοποθέτηση κάποιου μηχανισμού). Ο ασθενής πριν φύγει ενημερώνεται πάντα για τη διάρκεια της επόμενης επίσκεψης. Προσπαθούμε να μην υπάρχει μεγάλος χρόνος αναμονής σεβόμενοι το φορτωμένο πρόγραμμα των ασθενών και των γονέων τους. Όμως για να το πετύχουμε αυτό χρειαζόμαστε και τη βοήθεια των ασθενών. Η έγκαιρη προσέλευση και η ενημέρωση μας για κάποιο έκτακτο πρόβλημα συμβάλει στην ομαλή λειτουργία του ιατρείου.

 

5. Διάρκεια της θεραπείας.

Μια ορθοδοντική θεραπεία μπορεί διαρκέσει μερικούς μήνες ή μερικά χρόνια. Συνήθως διαρκεί 1,5 με 2 χρόνια. Η διάρκεια της εξαρτάται από το είδος του προβλήματος, τη βαρύτητα του, την ηλικία του ασθενούς και τη συνεργασία του (τήρηση των προγραμματισμένων συναντήσεων, φροντίδα των ορθοδοντικών συσκευών, συνεπής τήρηση των οδηγιών που δίνονται για κάθε στάδιο της θεραπείας.)

6. Συγκράτηση του αποτελέσματος.

Η ορθοδοντική δημιουργεί ένα υπέροχο χαμόγελο που θέλουμε να διατηρήσουμε μια ολόκληρη ζωή. Το κόκαλο και τα ούλα που συγκρατούν τα δόντια χρειάζονται χρόνο για να προσαρμοστούν στη νέα θέση. Τα δόντια έχουν μια τάση επαναφοράς στην αρχική τους θέση μετά το τέλος της θεραπείας. Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι τα δόντια θα γυρίσουν στην αρχική τους κατάσταση, αλλά δε θέλουμε να διακινδυνεύσουμε μια μικρή υποτροπή που θα αλλοιώσει το νέο χαμόγελό μας! Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε συγκρατητικά αμέσως μετά το τέλος της θεραπείας. Μέθοδοι συγκράτησης είναι η ακινητοποίηση (ένα λεπτό σύρμα κολλημένο στην εσωτερική επιφάνεια των προσθίων δοντιών που δε φαίνεται καθόλου και δεν εμποδίζει στην ομιλία και τη μάσηση) και κινητά μηχανήματα όπως είναι οι νάρθηκες συγκράτησης.