Ορθοδοντική

Ορθοδοντική θεραπεία: Είναι επώδυνη;

 

Η ορθοδοντική θεραπεία πρέπει να εξελίσσεται αργά με σκοπό να δοθεί χρόνος στους ιστούς να ενεργοποιηθούν και να δρομολογηθούν οι βιολογικοί μηχανισμοί που θα επιτρέψουν τη μετακίνηση των δοντιών.

Τα ερεθίσματα που προκαλούν την ενεργοποίηση αυτών των βιολογικών μηχανισμών είναι μηχανικές δυνάμεις. Αυτές οι δυνάμεις πρέπει να είναι ήπιες γιατί σε αντίθετη περίπτωση προκαλείται μπλοκάρισμα των διεργασιών που επιτρέπουν την κίνηση των δοντιών.

Αυτό σημαίνει ότι η ορθοδοντική θεραπεία που εφαρμόζεται σωστά από έναν ειδικό ορθοδοντικό δεν είναι επώδυνη.

Όταν μια νέα ορθοδοντική συσκευή τοποθετείται ή ενεργοποιείται για πρώτη φορά στο στόμα του ασθενή, ίσως υπάρξει μία παροδική ενόχληση. Σε κάθε περίπτωση αυτή η ενόχληση είναι ανεκτή ακόμα και από μικρούς ασθενείς. Στον ασθενή δίνονται πάντα συγκεκριμένες οδηγίες και απλές συμβουλές για να συνηθίσει εύκολα και γρήγορα αυτή την «περίεργη αίσθηση που έχει στο στόμα του».

Ο ασθενής σε κάθε περίπτωση μπορεί να συνεχίσει τις δραστηριότητες (σχολείο, διάβασμα, αθλητισμός, εργασία) του άμεσα.