Ορθοδοντική

Ορθοδοντική για παιδιά

 
ορθοδοντικη για παιδια

Σκοπός της Ορθοδοντικής Θεραπείας σε αυτή την ηλικία είναι:

  • Ο εντοπισμός και η έγκαιρη διακοπή διάφορων έξεων. Αυτό γίνεται με σχετικές οδηγίες και με ειδικές συσκευές. Όσο πιο νωρίς διακοπεί μια έξη τόσο μικρότερη θα είναι η βλάβη που προκαλεί. Ένα σημαντικό ποσοστό ορθοδοντικών ανωμαλιών τείνουν να διορθωθούν από μόνες τους εάν έγκαιρα διακοπή η έξη και αποκατασταθεί η φυσιολογική λειτουργία της στοματογναθικής περιοχής.
  • Η διατήρηση και η ανάκτηση χώρου στο οδοντικό τόξο ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή ανατολή των μόνιμων δοντιών.

Είναι πολύ σημαντικό να εξετασθεί το παιδί από έναν Ορθοδοντικό στην ηλικία από 7-9 ετών. Τις περισσότερες φορές δεν κρίνεται αναγκαία κάποια ορθοδοντική θεραπεία σε αυτή την ηλικία. Αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ασφάλεια πότε θα πρέπει να γίνει η επόμενη προληπτική αξιολόγηση.

ορθοδοντικη για παιδια

Τα παιδιά βρίσκονται σε μια δυναμική περίοδο ανάπτυξης και διαθέτουν ένα πολύ ισχυρό προσαρμοστικό δυναμικό. Μικρές, εύκολες και απολύτως ανεκτές παρεμβάσεις σε αυτή την ηλικία αποφέρουν εντυπωσιακά θετικά αποτελέσματα.