Ορθοδοντική

Ορθοδοντική θεραπεία για εφήβους

 

Σε αυτή την ηλικιακή ομάδα αντιμετωπίζονται συνολικά και ολοκληρωτικά όλα τα ορθοδοντικά προβλήματα με σκοπό να αποκατασταθεί η λειτουργία και αισθητική του στόματος. Χρησιμοποιούνται κινητοί («μασελάκια», εξωστοματικό τόξο κλπ) καθώς και ακίνητοι ορθοδοντικοί μηχανισμοί («σιδεράκια»).

Στους εφήβους, η ορθοδοντική θεραπεία στοχεύει στην πλήρη διόρθωση των ορθοδοντικών προβλημάτων. Σε αυτή την ηλικία, το στόμα έχει πάρει σχεδόν την τελική του μορφή και η θεραπεία διορθώνει μορφολογικά και λειτουργικά προβλήματα στοχεύοντας σε ένα υγιές, όμορφο και λειτουργικά ισορροπημένο στόμα.

Η θεραπεία γίνεται με ακίνητους ορθοδοντικούς μηχανισμούς («σιδεράκια») που ίσως χρειαστεί να συνδυαστούν και με άλλου είδους ορθοδοντικές συσκευές (εξωστοματικό τόξο, υπερώιο τόξο, διαγναθικές ελαστικές έλξεις κλπ). Η ορθοδοντική παρέμβαση έχει συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους μέσα σε  ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Στο τέλος της, εφαρμόζονται οι συγκρατητικοί μηχανισμοί με σκοπό την διατήρηση του αποτελέσματος.