Ορθοδοντική

Κατάλληλη ηλικία

 

Η κατάλληλη ηλικία για την έναρξη μιας ορθοδοντικής θεραπείας δεν είναι δεδομένη και εξαρτάται από το είδος του προβλήματος, τη βαρύτητα του και από την «οδοντική ηλικία» του ασθενούς.

Η «οδοντική» ηλικία εκφράζει το βαθμό ανάπτυξης και ωρίμανσης του στόματος και δεν είναι πάντα σε άμεση σχέση με τη «χρονολογική» ηλικία.

Για παράδειγμα το στόμα στα κορίτσια αναπτύσσεται με διαφορετικό ρυθμό από ότι στα αγόρια. Επίσης, δεν «αλλάζουν» όλα τα παιδιά τα ίδια δόντια στην ίδια ηλικία.

Δυστυχώς επικρατεί η γενική εντύπωση ότι η ορθοδοντική θεραπεία πρέπει να γίνει στην εφηβεία και όταν τα παιδιά έχουν αλλάξει όλα τα δόντια.

Αυτή η λανθασμένη αντίληψη περιορίζει τις θεραπευτικές δυνατότητες που διαθέτει η ορθοδοντική και ο ορθοδοντικός αναγκάζεται να καταφύγει σε δυσκολότερες και πιο μακροχρόνιες θεραπείες (πχ εξαγωγές δοντιών).

Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να εξεταστούν από έναν ορθοδοντικό στην ηλικία των 7-8 ετών.

Από αυτήν την ηλικία οι ορθοδοντικοί μπορούν να διαγνώσουν προβλήματα στην ανάπτυξη των γνάθων ή στην ανατολή των δοντιών και να παρέμβουν κατάλληλα. Πολλές φορές, υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα και σε αυτήν ακόμα την ηλικία, ώστε να προλάβουμε την επιδείνωσή τους.

Αυτό είναι πολύ βασικό γιατί μερικά ορθοδοντικά προβλήματα είναι ευκολότερο να θεραπευτούν αν εντοπισθούν και αντιμετωπιστούν σε περιόδους έντονης ανάπτυξης και μεγάλης προσαρμοστικής ικανότητας των ιστών.

Ακόμα και όταν κατά την πρώτη εξέταση διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει λόγος για άμεση έναρξη ορθοδοντικής θεραπείας, μπορεί να γίνει ένας προγραμματισμός για το πότε θα είναι η κατάλληλη στιγμή να αρχίσει μια θεραπεία.

Η ιδανική στιγμή για την έναρξη μιας αναγκαίας ορθοδοντικής θεραπείας δεν είναι δεδομένη. Διαφέρει από παιδί σε παιδί και εξαρτάται από μια πληθώρα παραγόντων τους οποίους μόνο ένας ορθοδοντικός είναι σε θέση να εκτιμήσει και να προσδιορίσει το πότε πρέπει να παρέμβει για να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα.