Ορθοδοντική

Κόστος

 

Το κόστος μιας ορθοδοντικής θεραπείας εξαρτάται από:

  • Το είδος και τη βαρύτητα του ορθοδοντικού προβλήματος.
  • Τη διάρκεια της θεραπείας.
  • Εάν χρειάζεται θεραπεία στη μια ή στις δυο γνάθους.
  • Το είδος των ορθοδοντικών συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν

Το κόστος μιας θεραπείας περιλαμβάνει:

  • Τη διάγνωση και το σχεδιασμό της θεραπείας.

Αυτά γίνονται στην αρχή της θεραπείας αλλά επειδή η θεραπεία εκτείνεται σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στο οποίο ο ασθενής μεγαλώνει και αναπτύσσεται είναι αναγκαίο να επαναλαμβάνονται συχνά.

  • Τις επισκέψεις

Αυτές θα είναι προγραμματισμένες και γίνονται σχεδόν μια φορά το μήνα. Περιλαμβάνει όμως και όλες τις έκτακτες επισκέψεις που ίσως καταστούν αναγκαίες καθώς και τις έκτακτες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν σε αυτές.

  • Όλες τις απαιτούμενες ορθοδοντικές συσκευές

Εδώ συμπεριλαμβάνονται όλες οι συσκευές που έχουν προγραμματιστεί (Εξωστοματικό, «σιδεράκια», «μασελάκια», συρμάτινα τόξα, ελαστικές έλξεις, κλπ), καθώς και ο,τι άλλο κριθεί αναγκαίο εάν χρειαστεί να τροποποιηθεί ο αρχικός σχεδιασμός.

  • Όλα τα απαραίτητα υλικά

Δηλαδή τα υλικά που θα χρειαστούν για την κατασκευή, την τοποθέτηση, την ενεργοποίηση και τη συντήρηση όλων των συσκευών που θα απαιτηθούν στη διάρκεια της θεραπείας.

  • Τις συγκρατητικές συσκευές

Αυτές είναι οι συσκευές που δίνονται στον ασθενή μετά το τέλος της θεραπείας για να σταθεροποιηθεί και να διατηρηθεί το αποτέλεσμα.

  • Τον περιοδικό οδοντιατρικό έλεγχο

Σχεδόν σε κάθε μηνιαία επίσκεψη γίνεται επισκόπηση και έλεγχος της στοματικής κοιλότητας του ασθενή. Έτσι ανιχνεύονται έγκαιρα διάφορες ενδείξεις τερηδόνας και ουλίτιδας αλλά και άλλων παθολογικών καταστάσεων που ίσως εμφανιστούν. Σε αυτή την περίπτωση δίνονται οι κατάλληλες οδηγίες (πχ εξατομικευμένες οδηγίες στοματική υγιεινής) ή παραπέμπεται ο ασθενής σε κάποιον ειδικό οδοντίατρο.

Μια πλήρης ορθοδοντική θεραπεία διαρκεί κατά μέσο όρο 2-2.5 χρόνια, οπότε υπάρχει η δυνατότητα το κόστος της να αποπληρωθεί σταδιακά μέσα σε μεγάλο χρονικό διάστημα, καθιστώντας την προσιτή στις περισσότερες οικογένειες.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει και με πιστωτικές κάρτες σε άτοκες δόσεις.

Οι προληπτικές παρεμβάσεις στα παιδιά είναι οικονομικές και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να αποτρέψουν την εμφάνιση ενός βαρύτερου ορθοδοντικού προβλήματος. Έτσι, περιορίζουν σημαντικά τη διάρκεια και την οικονομική επιβάρυνση μιας ενδεχόμενης μελλοντικής ορθοδοντικής θεραπείας.

Η ορθοδοντική θεραπεία με τη θετική επίδραση που έχει στη υγεία του στόματος μπορεί να αποδειχθεί μία σημαντική επένδυση αφού μπορεί να μειώσει την ανάγκη μελλοντικών οδοντιατρικών παρεμβάσεων.