Ορθοδοντική

Ορθοδοντικά προβλήματα

 

Υπάρχουν πολλοί τύποι ορθοδοντικών προβλημάτων. Ένα ορθοδοντικό πρόβλημα μπορεί να αφορά:

  •     Τον αριθμό και τη θέση των δοντιών στις γνάθους
  •     Τη σχέση των δοντιών μεταξύ τους
  •     Το μέγεθος και τη θέση των γνάθων
  •     Τη σχέση των γνάθων μεταξύ τους

Είναι πολύ σπάνιο να συναντήσουμε σε ένα στόμα μόνο ένα πρόβλημα. Συνήθως η ορθοδοντική θεραπεία καλείται να αντιμετωπίσει έναν συνδυασμό τέτοιων προβλημάτων.

Τα συχνότερα και σημαντικότερα ορθοδοντικά προβλήματα είναι:

1. «Πεταχτά» δόντια (Πρόταξη)
Τα πάνω μπροστινά δόντια απέχουν πολύ από τα κάτω.
2. Βαθιά δήξη
Τα πάνω πρόσθια δόντια καλύπτουν πλήρως τα κάτω.
3. Ανοιχτή δήξη
Υπάρχει ένα κατακόρυφο κενό ανάμεσα στις δύο οδοντοστοιχίες.
4. Συνωστισμός
Δεν υπάρχει επαρκής χώρος για όλα τα δόντια στις γνάθους.
5. Αραιοδοντία
Ανάμεσα στα δόντια υπάρχουν μεγάλα κενά.
6. Σταυροειδή σύγκλειση
Το άνω οδοντικό τόξο «διασταυρώνεται» σε ορισμένα σημεία με το κάτω οδοντικό τόξο.
7. «Ανάστροφη» πρόταξη
Τα πάνω μπροστινά δόντια έρχονται πίσω από τα κάτω.
8. Έγκλειστα δόντια
Είναι δόντια που για διάφορους λόγους δεν φύτρωσαν και παρέμειναν μέσα στο κόκκαλο.
9. Συγγενής έλλειψη δοντιών
Αρκετά συχνά κάποια δόντια λείπουν επειδή δεν έχουν διαπλαστεί και το στόμα παρουσιάζει σοβαρές διαταραχές.