Ορθοδοντική

Τι είναι ο ορθοδοντικός

Ο ορθοδοντικός είναι ένας εξειδικευμένος οδοντίατρος. Αυτό σημαίνει ότι μετά την ολοκλήρωση πενταετών οδοντιατρικών σπουδών για την απόκτηση του πτυχίου της οδοντιατρικής, έχει σπουδάσει και εξειδικευτεί στην ορθοδοντική σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο του εξωτερικού ή της Ελλάδα για επιπλέον 3 χρόνια, και έχει αποκτήσει μετά από εξετάσεις τον τίτλο του Ειδικού Ορθοδοντικού από το Υπουργείο Υγείας.

Η τριετής εξειδίκευση και η νομική της πιστοποίηση, είναι απαραίτητες για την απόκτηση ολοκληρωμένων γνώσεων πάνω στη διάγνωση και θεραπεία των ορθοδοντικών προβλημάτων.

Ο ορθοδοντικός κάνει τη διάγνωση του ορθοδοντικού προβλήματος, καταστρώνει το σχέδιο θεραπείας και εφαρμόζει τους ορθοδοντικούς μηχανισμούς, τους οποίους ελέγχει, ρυθμίζει και προσαρμόζει στις τακτικές επισκέψεις, μέχρι την επίτευξη του τελικού αποτελέσματος.

Μέσω των Οδοντιατρικών Συλλόγων μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να ελέγξει εάν ο οδοντίατρος στο οποίον έχει απευθυνθεί είναι Ειδικός Ορθοδοντικός.