Ορθοδοντική

Τι είναι ο ορθοδοντικός

Ο Ορθοδοντικός είναι ένας εξειδικευμένος Οδοντίατρος. Ο Ορθοδοντικός αφού έχει πάρει - μετά από 5 έτη σπουδών - το πτυχίο της Οδοντιατρικής, συνεχίζει να εξειδικεύεται στην ορθοδοντική επιστήμη. Η εξειδίκευση διαρκεί τουλάχιστον 3 έτη, γίνεται σε κάποιο αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ή της Ελλάδας και ολοκληρώνεται με τις εξετάσεις ειδικότητας.

Με αυτή την διαδικασία απονέμεται ο τίτλος του «Ειδικού Ορθοδοντικού» που πιστοποιεί ότι:

μπορεί να κάνει διάγνωση, να σχεδιάσει το εξατομικευμένο για κάθε ασθενή σχέδιο θεραπείας και να το εφαρμόσει χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους ορθοδοντικούς μηχανισμούς.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να μάθει ποιος είναι Ειδικός Ορθοδοντικός μέσω των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων.