ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Ιατρείο

Το ιατρείο μας λειτουργεί ως ορθοδοντικό ιατρείο παρέχοντας υπηρεσίες που αφορούν αποκλειστικά τον τομέα της ορθοδοντικής επιστήμης σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Στόχος μας είναι η αντιμετώπιση και η αποκατάσταση όλου του εύρους των ορθοδοντικών προβλημάτων του στοματογναθικού συστήματος, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους της επιστήμης και τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας.

Η πολιτική του ιατρείου μας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξατομικευμένης θεραπείας, η οποία επικεντρώνεται στην ασφάλεια του ασθενούς και βασίζεται πάντα στην επιστημονική τεκμηρίωση από την ορθοδοντική έρευνα.