ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

Ημερομηνία: 25/5/2016

Η ορθοδοντική παρέμβαση σε παιδιά τα οποία δεν έχουν «αλλάξει» όλα τα παιδικά δόντια μπορεί να έχει πολλά θετικά αποτελέσματα. Μερικές φορές μας δίνει τη δυνατότητα με απλές μεθόδους να απαλλάξουμε το παιδί από την ανάγκη μιας μελλοντικής μακροχρόνιας και πολύπλοκης θεραπείας. Πολλές φορές η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να μειώσει την ανάγκη αφαίρεσης μονίμων δοντιών στην εφηβεία.
 

 

Προληπτικός έλεγχος

Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να εξεταστούν από τον ορθοδοντικό στην ηλικία των 7-8 ετών. Ακόμα και αν δεν κριθεί αναγκαία μια θεραπεία σε αυτή την ηλικία, μπορούν να δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες αλλά και να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η επόμενη επανεξέταση. Με αυτό τον τρόπο, αν χρειαστεί αργότερα μια θεραπεία, είναι σίγουρο ότι αυτή θα ξεκινήσει στον κατάλληλο χρόνο που διαφέρει από παιδί σε παιδί.

Προληπτικές παρεμβάσεις

Έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν την ομαλή διαδικασία ανατολής των δοντιών. Γίνεται προσπάθεια να διατηρηθεί ή να αυξηθεί ό χώρος σε κάθε οδοντικό τόξο ώστε τα νέα δόντια να ανατείλουν χωρίς πρόβλημα.
 

Αντιμετώπιση έξεων

Όσο πιο νωρίς διακοπεί μια έξη (πχ θηλασμός δαχτύλου), τόσο μικρότερη θα είναι ή βλάβη που προκαλεί στο στόμα και τόσο πιο εύκολη θα είναι η διόρθωσή της. Κατάλληλες ορθοδοντικές συσκευές και οδηγίες βοηθούν αποτελεσματικά σε αυτό.
 

Αντιμετώπιση σκελετικών και λειτουργικών διαταραχών

Σε περιπτώσεις που οι γνάθοι δεν ταιριάζουν μεταξύ τους λόγω μεγέθους ή λόγω λειτουργικής απόκλισης, είναι ενδεδειγμένη μια ορθοδοντική παρέμβαση σχετικά νωρίς. Εκμεταλλευόμενη το αυξητικό δυναμικό και τις προσαρμοστικές ικανότητες του παιδικού στόματος, μια ορθοδοντική θεραπεία μπορεί να διορθώσει ή να περιορίσει πολλά ορθοδοντικά προβλήματα.